วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2556

ความคิดไกด้อย่างอิสระและเปิดกว้าง 
ประเทศสิงคโปร์ เป็นประเทศเล็ก ๆ แต่เต็มไปด้วยประชากรที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า ดังนั้นทุกฝ่ายจึงให ้ความสำคัญและ สนับสนุนเรื่องการศึกษากันอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการจัดระบบการศึกษา ที่สร้างสรรค์และมีคุณภาพ บรรยากาศทางการศึกษาที่ทำให้ ผู้เรียนสามารถแลกเปลี่ยนมุมมองและ 
นอกจากนี้ประเทศนี้เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคเอเชีย โดยมีการนำเสนอความโดดเด่นที่ หลากหลายของ การศึกษาไว้ด้วยกัน ทั้งในด้านความเจริญของเมือง ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบาย ประกอบกับ หลักสูตรการศึกษาพื้นฐานที่ดีเยี่ยม เข้มข้นมากตามมาตรฐานสากล สามารถช่วยส่งเสริมผู้เรียน ให้มีความรู้ที่ทันโลกและก้าวไกลสู่อนาคตที่สดใสได้ ไม่เพียงแต่ความโดดเด่น ทางด้านการศึกษา เท่านั้น ประเทศสิงคโปร์ยังมีองค์ประกอบอื่น ๆ ที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงเกินไป ทั้งค่าเล่าเรียน ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอีกมากมาย ที่ประเทศสิงคโปร์ค่าใช้จ่าย เหล่านี้อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถรับได้ และมีค่าครองชีพที่ไม่แพงเมื่อเปรียบเทียบกับ ยุโรป หรือ อเมริกา

วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2556


 ประเทศสิงคโปร์ ปกครองในระบอบสาธารณรัฐประชาธิปไตย มีประธานาธิบดีเป็นประมุข ประธานาธิบดีคนปัจจุบัน คือ นายโทนี ตัน เค็ง ยัม ปัจจุบันอายุ 72 ปี เพิ่งดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2554 หลังจากทำคะแนนเฉือนชนะคู่แข่งในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสิงคโปร์ ไปเพียง 0.34% จึงได้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสิงคโปร์ คนที่ 7 นับแต่นั้นมา
ประเทศสิงคโปร์ เป็นประเทศเล็ก ๆ แต่เต็มไปด้วยประชากรที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า ดังนั้นทุกฝ่ายจึงให ้ความสำคัญและ สนับสนุนเรื่องการศึกษากันอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการจัดระบบการศึกษา ที่สร้างสรรค์และมีคุณภาพ บรรยากาศทางการศึกษาที่ทำให้ ผู้เรียนสามารถแลกเปลี่ยนมุมมองและ ความคิดได้อย่างอิสระและเปิดกว้าง 

นอกจากนี้ประเทศนี้เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคเอเชีย โดยมีการนำเสนอความโดดเด่นที่ หลากหลายของ การศึกษาไว้ด้วยกัน ทั้งในด้านความเจริญของเมือง ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบาย ประกอบกับ หลักสูตรการศึกษาพื้นฐานที่ดีเยี่ยม เข้มข้นมากตามมาตรฐานสากล สามารถช่วยส่งเสริมผู้เรียน ให้มีความรู้ที่ทันโลกและก้าวไกลสู่อนาคตที่สดใสได้ ไม่เพียงแต่ความโดดเด่น ทางด้านการศึกษา เท่านั้น ประเทศสิงคโปร์ยังมีองค์ประกอบอื่น ๆ ที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงเกินไป ทั้งค่าเล่าเรียน ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอีกมากมาย ที่ประเทศสิงคโปร์ค่าใช้จ่าย เหล่านี้อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถรับได้ และมีค่าครองชีพที่ไม่แพงเมื่อเปรียบเทียบกับ ยุโรป หรือ อเมริกา

วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2556

เเนะนําตังเอง


ชื้อ ณัฐสุต ศิริอัฐ ป.4 ชื้อเล่น เจมส์
เพื้อนที่ชอบ เล่น อู๋ อู๊ด ขนุด เเชมป์ ต่อ
อาหานที่ชอบ ส้มตํา